Προγράμματα Σπουδών - Β΄ Λυκείου

  • Εκτύπωση

 Β΄ Λυκείου

 

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ GROUP

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

γενικής παιδείας

Υποχρεωτικά μαθήματα

γενικής παιδείας

Υποχρεωτικά μαθήματα

γενικής παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

3

Νεοελληνική Γλώσσα

3

Νεοελληνική Γλώσσα

3

Αρχαία

2

Άλγεβρα

2

Άλγεβρα

2

   

Φυσική

2

   
   

Χημεία

1

   

Προαιρετικά μαθήματα

γενικής παιδείας

Προαιρετικά μαθήματα

γενικής παιδείας

Προαιρετικά μαθήματα

γενικής παιδείας

Άλγεβρα

2

Αρχαία

2

Αρχαία

2

Γεωμετρία

2

Γεωμετρία

2

Γεωμετρία

2

Φυσική

2

   

Φυσική

2

Χημεία

1

   

Χημεία

1

Μαθήματα επιλογής

Μαθήματα επιλογής

Μαθήματα επιλογής

Λατινικά (Γ)

προσανατολισμού

2

Μαθηματικά προσανατολισμού

3

Μαθηματικά

προσανατολισμού

3

 Αρχαία Προσανατολισμού  4

Φυσική

προσανατολισμού

2

Φυσική

προσανατολισμού

2

   

Φυσική

προσανατολισμού (Γ)

2

Α.Ο.Θ. (Γ)

(για 4ο πεδίο)

1

   

Χημεία

Προσανατολισμού (Γ)

1

ΑΕΠΠ (Γ)

1

 

 

Έναρξη μαθημάτων 

 11 Σεπτεμβρίου