Προγράμματα Σπουδών - Γ΄ Λυκείου

  • Εκτύπωση

 

Γ΄ Λυκείου

 

ΟΛΟΓΟΜΕΛΗ GROUP

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ-ΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ-ΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ-ΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ-ΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙ-ΚΑ

4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙ-ΚΑ

4

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΠΛΗΡΟΦΟ-ΡΙΚΗ

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΑΟΘ

2

 

Έναρξη μαθημάτων 

11 Σεπτεμβρίου