Παράλληλο Μηχανογραφικό: Ειδικότητες και αριθμός εισακτέων στα ΙΕΚ

  • Εκτύπωση

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση με τις ειδικότητες που εντάσσονται στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, και τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε ειδικότητα των Δημοσίων ΙΕΚ, εν όψει πανελληνίων 2021.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Όπως ορίζεται στην απόφαση:

- Κάθε υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

- Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. (ΦΕΚ Β’ 1807/2014) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

- Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες για τα Ι.Ε.Κ. των άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Αναλυτικά η απόφαση και οι πίνακες με τις ειδικότητες για το Παράλληλο Μηχανογραφικό εδώ